Nieuwe speelplaats voor basisschool Paviljoen Schaarbeek ingehuldigd

Vandaag werd de gemeentelijke basisschool Paviljoen de nieuwe speelplaats officieel ingehuldigd.

Basisschool Paviljoen begon 5 jaar geleden op deze site, dankzij een cofinanciering tussen de gemeente, de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Een mooi voorbeeld van een geslaagd project, die direct een vliegende start kende. Na de bouw van de nieuwe school, besloot de gemeente ook de speelplaats aan te pakken. Dankzij de inspanningen van de gemeente en een ‘Buitenspel’-subsidie van 100.000 EUR kon de kale vlakte omgebouwd worden tot een uitdagende speelplaats. Ze werd ingehuldigd met de fanfare op kop en een boomplanting op de koop toe.

Het bijzondere aan deze speelplaats is ook dat ze gedeeld wordt met het Franstalig onderwijs. Gedeelde investeringen bieden gedeelde plezier aan het spelen. En deze speelplaats bestaat uit verschillende zones, elk met een eigen focus, die interactie uitlokt tussen de kinderen en hen een breed spelaanbod aanbiedt. Ook de moestuin kreeg alle aandacht, om stadskinderen dichter bij het natuurlijk proces van planten, verzorgen en oogsten te brengen.

De VGC blijft scholen ondersteunen om hun pedagogische project sterker te maken, met renovaties van schoolgebouwen, refterruimtes en leraarskamers en ook met de vernieuwing van speelplaatsen. Die subsidielijn verhoogt het sport-, spel- en leerplezier van leerlingen.

De VGC blijft uiteraard ook inzetten op het bouwen van schoolgebouwen. De laatste jaren komen daarbij ook en vooral het secundair onderwijs aan bod. Maar er wordt ook geïnvesteerd in het renoveren van bestaande schoolgebouwen om ze klaar te maken voor de toekomst, met lage energiekosten voor de school en goed voor het klimaat.