Nieuwe kansen tot leren en participeren voor laaggeletterde Brusselaars dankzij het VGC-Plan Geletterdheid

Publicatiedatum: 
20 juli 2017
De wereld rondom ons verandert snel. Het is niet altijd gemakkelijk om mee te zijn, steeds meer mensen hebben niet alleen moeite met lezen en schrijven maar ook met informatie verwerken, internet of rekenen. Deze groep van laaggeletterde mensen groeit, ook in Brussel. Onder hen zijn ook heel wat mensen die voor het eerst Nederlands leren.
Affiche Week van de Geletterdheid

Via het VGC-plan Geletterdheid wil de VGC de kansen van laaggeletterde mensen verhogen in de Brusselse samenleving. Vier doelstellingen bepalen de acties van de VGC en het Nederlandstalige netwerk in het kader van het plan:

  • Laaggeletterdheid in de samenleving bespreekbaar en aanvaardbaar maken en kwetsbare groepen bereiken en aanmoedigen tot leren.
  • Laaggeletterdheid voorkomen vanaf jonge leeftijd door schoolteams te versterken en door jongeren extra te ondersteunen. Ook door te werken aan de zelfredzaamheid van laaggeletterde ouders en hun schoolondersteunende rol groeien de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan.
  • Meer mensen stimuleren tot leren en geletterdheidscompetenties, en hun slaagkansen verhogen via volwassenenonderwijs, opleiding of stage op de werkvloer.
  • De informatie, dienstverlening en het aanbod van de VGC en organisaties uit het Nederlandstalige netwerk in Brussel beter toegankelijk maken voor laaggeletterde mensen en drempels verlagen, bijvoorbeeld door helder taalgebruik, eenvoudige informaticatoepassingen en persoonlijke begeleiding.

Brusselleer, het centrum voor basiseducatie dat opleidingen biedt aan laaggeletterde volwassenen, is een belangrijke partner bij de uitvoering van het plan. Samen met de Nederlandstalige organisaties willen de VGC en Brusselleer zoveel mogelijk laaggeletterde Brusselaars bereiken en nieuwe leerkansen bieden. Want als je leert, sta je sterker.

www.weekvandegeletterdheid.be

Bijhorende documenten 
AttachmentSize
PDF icon 20160623_Plan Geletterdheid.pdf270.86 KB