Nieuwe GO!-basisschool 'De Iris' in Ukkel plechtig geopend

Publicatiedatum: 
15 september 2020
Vandaag werd de nieuwe basisschool 'De Iris' van het GO! in de gemeente Ukkel plechtig geopend.
De Iris

In september 2015 startte op de campus van het GO! Atheneum Ukkel, de basisschool ‘De Iris’. Het GO! gaf met die opening in Ukkel een antwoord op de gekende problematiek: de grote capaciteitsdruk in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ook in Ukkel is die druk groot: de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft dan ook al heel wat investeringen voor capaciteitsuitbreiding gedaan in Ukkel, zoals de uitbreiding van de St-Jozefschool in de St-Jobsesteenweg en de verhuis van de St-Vincentiusschool naar een nieuwe site in de Beeckmansstraat.

Voor een volwaardige basisschool in Ukkel was er evenwel meer ruimte nodig. De oplossing lag in de bouw van een extra verdieping bovenop het bestaande gebouw. De kostprijs van de nieuwbouw en omgevingswerken bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro. En in 2016 werden de nodige middelen voor de bouw gevonden via de Taskforce Capaciteit Brussel.

De Vlaamse Gemeenschap gaf een subsidie van 1,85 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen. De VGC zou de omgevingswerken op zich nemen, goed voor een subsidie van 260.000 euro. De resterende 390.000 euro wordt betaald door het schoolbestuur. 

240 nieuwe plaatsen

Dankzij de zes extra klassen kan de school verder uitbreiden tot een volwaardige basisschool. Vandaag telt de school al een 150-tal leerlingen, over een paar jaar zijn er dat 240, een volwaardige basisschool.

BuitenSpel-project

In Ukkel werd een eerste deel, het prachtige speelbos, in het schooljaar 2017-2018 al aangelegd. Hiervoor ontving het schoolbestuur een subsidie van 40.000 euro. De rest van de speelplaats zal omgetoverd worden in een volgende fase, te verwachten in 2021. De kostprijs hiervan is geraamd op 60.000 euro en de subsidieaanvraag is lopende. Indien dit alles wordt goedgekeurd, zal de school in totaal 100.000 euro ontvangen binnen het BuitenSpel-project. Op dit moment werden via dit subsidiekader al zo’n 110 speelplaatsen van Brusselse scholen vernieuwd.

Fotogalerij 
De Iris
De Iris
De Iris
De Iris
De Iris
De Iris