Nieuwe Brusselse strategie voor schoolfruit, -groenten en -melk

Publicatiedatum: 
11 augustus 2017
Het huidige schoolfruitprogramma wordt vernieuwd. Dit programma laat scholen toe om op een eenvoudige manier subsidies aan te vragen om fruit, groenten en/of melk uit te delen aan hun leerlingen.
Gezonde voeding

Schooljaar 2017-2018 lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het eerst een eigen strategie, met steun van de Europese Commissie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet een warme oproep naar alle Brusselse scholen om deel te nemen. Het schoolfruit, -groenten en -melkprogramma richt zich tot alle Franstalige en Nederlandstalige scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) én uit het buitengewoon secundair onderwijs.

Infosessie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert een infosessie waar de volledige strategie wordt voorgesteld. U krijgt ook de kans om vragen te stellen.

Maandag 18 september 2017
13 - 15 uur
Auditorium Leefmilieu Brussel
Site Tour & Taxis

Meer info

Alle informatie over het programma vindt u hier: www.fruit-school.brussels.