Nieuwbouw basisschool De Schatkist in Haren geopend

De nieuwbouw en renovatie van basisschool De Schatkist in Haren werd dit weekend officieel geopend. De capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs kan daarmee uitgebreid worden met 99 plaatsen, 24 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs.

Het verhaal van de Schatkist in Haren begon in juli 2012, toen een eerste gesprek plaatsvond tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het schoolbestuur van de vzw School met de Bijbel De Schatkist, dat een nieuwe basisschool wou oprichten. Het schoolbestuur vond een huurpand in de Arthur Maesstraat in Haren en ging op 1 september 2015 van start met 29 kleuters en 5 leerlingen in het basisonderwijs. Op de site werden gehuurde modulaire units geplaatst om extra ruimte te creëren. In 2018 greep de school de kans om het huurpand aan te kopen.

Het schoolbestuur heeft toen een masterplan opgemaakt voor de hele ontwikkeling van de site: een renovatie van het aangekochte gebouw en een nieuwbouw voor een forse uitbreiding. Naast eigen middelen kon het schoolbestuur beschikken over investeringssubsidies van 3,9 miljoen euro van de VGC en 1,06 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap.

Duurzame ecologische houtbouw

Het schoolbestuur ging in zee met architect A2O en aannemer Floré-Van Poppel. De eerste renovatiewerken startten in september 2022. Ook de voorbereidende werken voor de nieuwbouw zijn inmiddels achter de rug. De school koos ervoor om te werken met een zogenaamde CLT-bouw. Dat is een vorm van duurzame ecologische houtbouw waarbij de panelen op voorhand worden gemaakt en op de werf als een bouwpakket in elkaar worden gestoken.
Binnen werd gekozen voor voor zachte en natuurlijke materialen en buiten werd een avontuurlijke speelplaats aangelegd. De nieuwe school is een veilige en warme plaats in de stad geworden, waar kinderen optimaal kunnen leren en ontwikkelen.​