Nederlandstalig onderwijs in Brussel groeit

Publicatiedatum: 
26 februari 2020
De laatste telling van het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel geeft een groei van 3 procent aan tegenover het vorig schooljaar. Vandaag gaan 49.971 kleuters, leerlingen lager en secundair onderwijs naar een Nederlandstalige school in Brussel. In vergelijking met 21 jaar geleden, is het aantal leerlingen zelfs met de helft toegenomen.
Leerlingen in klas

Jaar na jaar gaan meer kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De voorbije vijf jaar nam het aantal leerlingen van 43.765 toe tot bijna 50.000, een stijging van 12,4 procent op 5 jaar tijd. De cijfers tonen de aantrekkingskracht van het Nederlandstalig onderwijs, ook bij ouders die thuis geen Nederlands spreken. Zij willen kwaliteit voor hun kinderen, niet alleen op het vlak van onderwijs, maar ook wat betreft begeleiding en moderne schoolinfrastructuur. De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert daarom in vernieuwende schoolgebouwen en pedagogische ondersteuning op maat van de stad.

De groei van het voorbije jaar is er vooral in het gewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs blijft de afgelopen jaren ongeveer even groot. Het aantal leerlingen in het kleuteronderwijs steeg met 3.4 procent, die in het lager onderwijs met 3,1 procent en het secundair onderwijs met 3,2 procent. Voor het secundair onderwijs is dat de grootste toename ooit. Dat wijst erop dat steeds meer Brusselse leerlingen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs doorgroeien. De verhouding tussen de drie onderwijsnetten – het vrij gesubsidieerd onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs – blijft ongeveer gelijk.

Door het succes van het Nederlandstalig onderwijs groeit de Nederlandskundigheid in Brussel. De meerderheid van de kinderen en jongeren die naar een Nederlandstalige school gaan, spreekt thuis geen Nederlands, maar praten als ze afstuderen wel vlot Nederlands. Zo blijft het Nederlands in Brussel groeien!