Neder-Over-Heembeek krijgt nieuwe Nederlandstalige secundaire school van 630 leerlingen

Publicatiedatum: 
04 maart 2021
In de buurt van het Peter Benoitplein te Neder-Over-Heembeek starten in 2022 de werken voor een nieuwe Nederlandstalige secundaire school. Het schoolbestuur Sint-Goedele Brussel vzw werkte de eerste schetsen uit voor een nieuw schoolgebouw aan de Frans Vekemansstraat en voor een grondige renovatie van de gebouwen op de site. Deze schoolgebouwen zullen 632 leerlingen huisvesten, met een eerste graad A en B en een ASO-TSO-BSO studieaanbod. De VGC voorziet hiervoor in 6,3 miljoen euro.
Luchtbeeld NOH

Ontwerp en pedagogische context

De werken zullen in twee fases verlopen. Op de open ruimte aan de Frans Vekemansstraat start in 2022 de bouw van een nieuwe infrastructuur voor de eerste graad, met een sportzaal. In een tweede fase krijgen de gebouwen verderop de site een grondige renovatie, met ruimte voor labo’s en lokalen die kunnen worden opengesteld.

Het schoolbestuur kiest voor een infrastructuur die open is naar de buurt en de open ruimte zoveel mogelijk bewaart. De opdeelbare sportzaal zal zich bijvoorbeeld volledig ondergronds bevinden en zal opengesteld worden voor de buurt.

Financiering van het bouwproject

De projectkost wordt geraamd op 9,5 miljoen euro. Het VGC-college gaf een principeakkoord voor een subsidie van 6,3 miljoen euro. Deze beslissing kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Gemeenschap, waar de procedure loopt voor bijkomende subsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding.