MOS 2.0: Nieuw concept, nieuwe website

Publicatiedatum: 
16 januari 2017
Duurzame keuzes leren maken voor de planeet: het is een essentiële competentie voor de volgende generatie, voor uw leerlingen dus. Maar hoe pakt u dat aan? MOS (vroeger Milieuzorg op School) biedt leerkrachten en directies de nodige ondersteuning daarvoor. Niet langer door eisen voorop te stellen, zoals vroeger gebeurde. Wel door schoolteams actief te coachen, door methodes aan te reiken en door een betrouwbare helpdesk te bieden voor alle vragen over duurzaamheid.
MOS-label

Uw school kan daarvoor terecht bij de MOS-begeleider van de VGC, Jens Warrie . Contacteer hem op mos@vgc.be.

Wat doet de MOS-begeleider?

MOS-begeleiders bekijken samen met het leerkrachtenteam en directies hoe ze het beste rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) kunnen werken.

Afhankelijk van de wensen van de school, kan de MOS-begeleider zich eerder op de achtergrond houden als helpdesk. Is er nood aan meer ondersteuning? Dan zijn verschillende acties mogelijk, rekening houdend met de accenten die de school wil leggen. Bijvoorbeeld: een werkgroep begeleiden bij het vergroenen van de speelplaats, een gerichte vorming op een personeelsvergadering rond outdoor teaching, externe partners uit de omgeving betrekken bij een moestuinproject.

Ook scholen die al volop werken rond EDO, kunnen nog altijd een beroep doen op MOS. 

Graag al een voorproefje van het MOS-aanbod? Surf dan naar de website www.mosvlaanderen.be. U vindt er onder andere didactisch materiaal, actiefiches en goede voorbeelden en onze gratis MOS-buspasMeld u aan op de Groene Kaart en geniet van de voordelen van MOS-ondersteuning!