Meertalige projecten op school een groot succes

Maar liefst 52 Nederlandstalige scholen in Brussel gingen dit schooljaar in op de oproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om aan de slag te gaan met het Frans, Engels en andere thuistalen.

Op school het Nederlands versterken en de meertalige omgeving valoriseren. Met deze focus voor ogen lanceerde de VGC een speciaal subsidiereglement om Nederlandstalige basis- en secundaire scholen de kans te geven om een meertalig project uit te rollen. Leerkrachten gaan daarbij aan de slag met het Frans, Engels of andere thuistalen, wat essentieel is voor de ontwikkeling van de Brusselse leerlingen.

De VGC wil het Nederlands versterken in en rond de school én tegelijkertijd de leerlingen leren omgaan met meertaligheid, één van de troeven van van Brussel. Met bijna een verdubbeling van het aantal scholen en projecten ten opzichte van vorig schooljaar, is de interesse bij de leerkrachten om te werken met het Frans, Engels of andere thuistalen groot. 

Krachtig taalonderwijs Nederlands in de meertalige omgeving maakt leerlingen sterker om te leven en te bewegen in een diverse samenleving en geeft hen een voorsprong bij het aanleren van andere talen. De 52 scholen ontvangen samen 107.000 euro voor het uitrollen van hun projecten. Scholen die samenwerken met een school van een andere taalgemeenschap, ontvingen een extra subsidie.

Heel wat scholen kopen tweetalige boeken aan, in het Nederlands en in een andere (thuis)taal, en stimuleren ouders om hieruit voor te lezen. Andere scholen maken posters met het talenpaspoort van hun leerlingen. Weer anderen zetten het Nederlands en andere talen in om een musical te maken of werken samen met een Duitstalige school. De leerlingen corresponderen met elkaar en nemen deel aan gezamenlijke activiteiten in de respectievelijke scholen.

De projecten krijgen binnenkort een plaats op www.brusselvoltaal.be, een online gids voor scholen met informatie over en ondersteuning bij meertaligheid.