Meer zij-instromers in Brussel via samenwerking met Teach for Belgium

De Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt 126.000 euro uit om de samenwerking met Teach for Belgium verder te zetten. Het project ‘Teach for Brussels’ maakt zij-instromers warm om aan de slag te gaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Zij-instromers zijn reeds actief op de arbeidsmarkt in andere sectoren dan het onderwijs en kunnen met hun reeds opgebouwde expertise een belangrijke meerwaarde bieden als leerkracht, vooral bij knelpuntvakken zoals STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Frans en Nederlands. 

In het huidige schooljaar 2021-2022 draaien 12 nieuwe kandidaten mee in het traject. De kandidaten krijgen tijdens het 2-jaarlijkse traject intensieve coaching vóór aanvang van hun lesopdracht en gedurende het schooljaar. De vorming en ondersteuning helpen de deelnemende leerkrachten om beter om te gaan met de grootstedelijke uitdagingen van hun job.

Voor 2022 is het doel om opnieuw minstens 10 extra leerkrachten te laten instromen in het secundair onderwijs. Vzw Teach for Belgium zal daarvoor ook intensief samenwerken met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de educatieve opleidingsinstellingen, waaronder Erasmushogeschool Brussel en Odisee, om potentiële kandidaten gerichter te rekruteren en te laten doorstromen naar het meest geschikte opleidingstraject.

Daarnaast zal Teach for Belgium in 2022 ook samenwerken met vzw Capital voor de promotie van het leerkrachtenberoep bij schoolgaande jongeren door actief mee te werken in het interactieve studiekeuzeproject JOBX.

Meer info: Teach for Belgium