Math Clubs en coachingtraject voor leerlingen secundair

Publicatiedatum: 
29 maart 2021
PEP! vzw organiseert Math Clubs en coaching voor leerlingen in het secundair onderwijs. Zij kunnen bij PEP! aankloppen voor extra ondersteuning na de schooluren via peer-to-peer learning en coaching door rolmodellen.
Logo PEP! vzw

Math Clubs

Op woensdagnamiddag organiseert PEP! vzw ‘Math Clubs’ in samenwerking met Capital VZW. Wiskundeknobbels geven er bijles aan groepjes van 3 leerlingen uit het ASO, BSO, TSO en KSO die moeilijkheden ondervinden voor het vak wiskunde op school. Naast het ondersteunen van wiskunde wordt er ook ingezet op het verbeteren van het netwerk en het zelfbeeld van de jongeren. De inzet van peer-to-peer learning is een belangrijk element in de aanpak. 

  • Voor leerlingen in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel
  • Woensdagnamiddag14 - 16u.
  • Antwerpselaan 40, 1000 Brussel
  • 10 euro voor 2 uur bijles
  • Inschrijven: www.pepvzw.be

Coachingtraject met rolmodellen

Met het rolmodel coachingtraject wil PEP! vzw jongeren ondersteunen, motiveren en inspireren doorheen de schoolloopbaan. Niet alle jongeren vinden thuis de ondersteuning die ze nodig hebben. Door hen in contact te brengen met rolmodellen die de jongeren perspectief bieden, krijgen ze de kans om zich volledig te ontplooien en hun talenten in de verf te zetten, met als einddoel de instroom naar het hoger onderwijs te vergroten en te vergemakkelijken.

  • Voor leerlingen in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel
  • Die op zoek zijn naar laagdrempelige ondersteuning, informatie en inspiratie. 
  • Rolmodellen coachen de leerlingen het hele schooljaar door. Ze helpen bij vragen over hun schoolloopbaan maar bieden evenzeer simpelweg een luisterend oor.
  • Inschrijven: www.pepvzw.be 

vzw PEP!

PEP! vzw heeft als doel om onderwijsongelijkheid aan te pakken, door de jongeren uit die kansengroepen te versterken en te empoweren. In Brussel startte de vzw in 2020-2021 met de Math Clubs en het coachingtraject, met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met deze projecten wil de vzw jongeren motiveren om de beste versie van zichzelf te worden op basis van hun talenten en interesses.

Fotogalerij 
Flyer PEP! vzw Coaching
Flyer PEP! vzw Math Clubx