Lutgardiscollege Oudergem start bouwproject

Met de bouw van extra verdiepingen op de bestaande school, wil het schoolbestuur uitbreiden met 190 plaatsen. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC investeren zo samen 3.385.000 euro in capaciteitsuitbreiding secundair onderwijs.

Het Lutgardiscollege in Oudergem krijgt steeds meer leerlingen over de vloer. Daarom tekende het bekende college plannen uit om aan de Zandgroeflaan en de Wahalaan, twee bouwlagen toe te voegen aan de bestaande schoolgebouwen, met een sportterrein op het dak. Deze uitbreiding zal leiden tot een toevoeging van 1.457m² aan nieuwe ruimte, terwijl nog eens 258m² gerenoveerd zal worden. Ook wordt de volledige school toegankelijk gemaakt voor personen met een handicap.

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap in de vorm van capaciteitssubsidies ter waarde van 2.385.000 euro en de verkregen bouwvergunning, heeft het schoolbestuur een belangrijke stap gezet richting de uitbreiding van het secundair onderwijs. Echter, om het plan volledig te realiseren, waren extra financiële middelen nodig. De VGC heeft daarom ingestemd om een extra 1.000.000 euro bij te dragen, waardoor de benodigde fondsen nu beschikbaar zijn. Met deze steun kunnen de werken van start gaan, en wordt verwacht dat het uitbreidingsproject tegen het najaar van 2025 succesvol zal zijn afgerond.