lift BRUSSEL, een alternatieve leerweg om jongeren hun diploma secundair onderwijs te laten behalen

Publicatiedatum: 
21 mei 2019
Donderdag 23 mei 2019 werd lift BRUSSEL voorgesteld. lift BRUSSEL is een nieuwe Brusselse werking voor jongeren, die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma, maar toch nog een diploma secundair onderwijs willen halen.
Persmoment lift BRUSSEL

De VGC streeft ernaar dat elke jongere in Brussel een kwalificatie of diploma behaalt. Het behalen van een kwalificatie of diploma is immers een belangrijke factor in het vinden van een (goede) baan, wat op zijn beurt bepalend is voor de socio-economische positie en een effect heeft op de volgende generatie. Zoals in de beleidsverklaring 2018-2019 te lezen staat, besliste de VGC dat onder aansturing van het Onderwijscentrum Brussel (OCB), een vernieuwd Brussels model uitgewerkt moest worden om jongeren die vroegtijdig de school verlaten, te ondersteunen om op eigen kracht en tempo het diploma secundair onderwijs alsnog te behalen.

Het project lift BRUSSEL van CVO Lethas biedt deze jongeren een alternatieve leerweg aan. Het gaat hierbij over een concept van Blended Learning: een combinatie van face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en elektronische vormen van leren (computerondersteund leren).

De bedoeling is om jongeren te begeleiden en te helpen om een diploma secundair onderwijs te behalen via de Vlaamse examencommissie of via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs geheten). Per semester wil lift BRUSSEL een 30-tal jongeren-cursisten begeleiden.

lift BRUSSEL wordt speciaal opgezet voor jongeren vanaf 16 jaar die uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen.

CVO Lethas krijgt financiƫle, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de VGC voor de opstart en de verdere uitbouw van het project.

Vanaf september 2019 zullen alle begeleidingen doorgaan op het Rouppeplein 16. Aangezien op dit moment volop renovatiewerken aan de gang zijn in het CVO Lethas-gebouw op het Rouppeplein, begint het project nu tijdelijk in lokalen gelegen op het Solvayplein.

lift BRUSSEL is een initiatief van CVO Lethas, een Centrum voor Volwassenenonderwijs van de vzw Sint-Goedele Brussel, dat tot stand komt met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Fotogalerij 
Persmoment lift BRUSSEL
Persmoment lift BRUSSEL
Persmoment lift BRUSSEL
Persmoment lift BRUSSEL
Bijhorende documenten 
AttachmentSize
PDF icon 20190523_Perstekst lift BRUSSEL.pdf390.64 KB