Leesplezier in Brussel: 200.000 euro voor de aankoop van boeken in het basisonderwijs

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil kinderen en jongeren meer aan het lezen zetten. Daarom werd 200.000 euro extra ingezet voor de aankoop van boeken, strips, luisterboeken of e-readers.

Lezen vormt de basis voor effectief leren en heeft positieve effecten op de sociale ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het concentratievermogen van de leerlingen. Bovendien stimuleert het de verbeeldingskracht en opent het deuren naar nieuwe werelden en interesses. Goed kunnen lezen is een basisvaardigheid voor het leven.

135 scholen, bijna 90% van de Nederlandstalige basisscholen in Brussel, ontvangen een subsidie om leesmotivatie en leesplezier extra in de verf te zetten. Met deze middelen kunnen ze hun schoolbibliotheek vernieuwen en uitbreiden met een rijk en gevarieerd aanbod, dat aansluit bij de leefwereld en interesses van de kinderen.

Het doel van deze ondersteuning is scholen werk te laten maken van een breed leesbeleid op school en in te zetten op een inspirerende leesomgeving. Lezen en leesplezier krijgen zo een vaste plek in de klas, tijdens de lessen, en ook in de speeltijd en de opvang na de lesuren.