Leerlingen sporten met de Sport-na-Schoolpas (SNS-pas) een heel schooljaar lang voor 55 euro

Breng je leerlingen uit het secundair onderwijs op de hoogte van de SNS-pas. Met deze sportpas kunnen leerlingen van het secundair onderwijs gedurende een bepaalde periode na de schooluren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Alle activiteiten gaan door in sportaccommodaties in de buurt.

De SNS-pas kost 55 euro voor 30 weken of 35 euro voor 15 weken.

Inschrijven

Leerlingen uit het secundair kunnen zich makkelijk inschrijven voor de SNS-pas via www.sportnaschool.be of via de 'Sport na School'-app.

Lukt het niet digitaal? Dan kunnen leerlingen terecht bij hun sportleerkracht. Sportleerkrachten zijn is op de hoogte van dit initiatief en kunnen leerlingen helpen bij de inschrijving.