Leerkrachten, directies en beleidsmakers komen samen na drie jaar Ronde van Brussel

In 2020 werd de Ronde van Brussel gelanceerd, een initiatief om leerkrachten en directies de kans te geven hun stem te laten horen en input te geven voor het onderwijsbeleid. Vandaag, drie jaar later, komen zij opnieuw bijeen, deze keer om de resultaten van hun inspanningen te bespreken.

Bij de oproep in 2020 meldden zich maar liefst 57 scholen aan om deel te nemen aan de Ronde van Brussel. Het doel was om aanbevelingen en inzichten vanuit het Brusselse onderwijsveld, vertegenwoordigd door leerkrachten en directies, te benutten om het onderwijsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te versterken. Uiteindelijk werden 18 scholen geselecteerd, en 345 Brusselse leerkrachten en directies namen deel aan de Ronde.

Tijdens deze drie jaar lag de focus op enkele cruciale thema's, waaronder het lerarentekort, taal en meertaligheid, welzijn op school en ouderbetrokkenheid.

De vruchtbare discussies en dialogen hebben geleid tot de ontwikkeling van een brochure waarin de beleidsaanbevelingen vanuit het werkveld werden gebundeld, terwijl het onderwijsbeleid van de VGC verder vorm kreeg. Vandaag, na drie jaar beleidsontwikkeling, worden de resultaten besproken en worden de volgende stappen om deze input in de praktijk te brengen, gedeeld met de aanwezige leerkrachten en directies.