Kwetsbare jongeren krijgen op schoolcampus ondersteuning dankzij de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vijf Nederlandstalige secundaire scholen ontvangen 745.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om de proeftuinen time-in uit te bouwen. Kwetsbare kinderen en jongeren die in de problemen zijn gekomen, worden onder de arm genomen om terug aan te sluiten bij hun studies.

In Brussel groeit een aanzienlijke groep jongeren op in kansarme of kwetsbare omstandigheden, wat problematisch gedrag en zorgwekkende onderwijssituaties veroorzaakt. Dit dreigt ertoe te leiden dat sommige jongeren school verlaten, wat hun kansen op de arbeidsmarkt en in het leven ernstig beperkt. Om deze problemen aan te pakken, is dringend versterkte begeleiding en hulpverlening nodig.

Vijf secundaire scholen ontwikkelden met de VGC time-in proeftuinen, die deze jongeren met een no-nonsense aanpak terug op de schoolbanken brengen. Deze time-in trajecten bestaan uit zowel de begeleiding van de jongeren zelf als de ondersteuning van de scholen bij het toepassen van een breed zorgbeleid op maat.

De vijf beroepssecundaire scholen kunnen dit schooljaar met deze middelen een sterke werking uitrollen. Het gaat om het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck in Brussel Stad, het GO! Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek, het GO! technisch atheneum Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem, het Don Bosco Technisch Instituut in Sint-Pieters-Woluwe en het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht.