Kindercampus Theodoor opent feestelijk de deuren

Op donderdag 15 september is kindercampus Theodoor op de Brussels Health Campus van de Vrije Universiteit Brussel in Jette, officieel ingehuldigd. De nieuwe kindercampus komt tegemoet aan de grote nood aan school- en kinderopvangplaatsen èn aan geïntegreerde kind- en gezinsondersteuning in grootstad Brussel. Verschillende partners bundelden de krachten om dit unieke project vlakbij het Laarbeekbos te realiseren. De school heeft een volle capaciteit van 240 leerlingen. Dit jaar starten ze met een volledig lerarenkorps.

Een unieke samenwerking tussen diverse kind- en gezinsondersteunende organisaties

Kindercampus Theodoor is een geïntegreerd bredeschoolproject met kleuter- en lagere school Theodoortje van Scholengroep Brussel van GO!, de buitenschoolse opvang IBO, het kinderdagverblijf van de VUB, een consultatiebureau van Kind & Gezin, Huis van het Kind Theodora, consultatieruimtes voor CAW én lokalen voor de Jetse scouts de Faunaten. Elke organisatie heeft een eigen plek in het gebouw en afzonderlijke ingang, maar in de praktijk werken ze nauw samen en ondersteunen elkaar. De vertrouwde omgeving van de school of het consultatiebureau zorgt ervoor dat vragen over gezondheidszorg, welzijn, vrijetijdsaanbod, opgroeien of opvoedingsondersteuning makkelijker worden beantwoord.

Die samenwerking op één plek, heeft alvast geresulteerd in het binnenhalen van een pilootproject “doorgaande lijn”. Dat staat voor een ontwikkelingslijn tussen 0 en 6 jaar, waarin kinderopvang, school en naschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten. Directeurs Sarah Henry en Veerle Dierick zijn daar bijzonder fier op en zeer blij dat ze als partners van de ouders bij het opgroeien van kinderen, nu ook fysiek op dezelfde plaats zitten op de kindercampus

Kindercampus Theodoor als living lab in en voor de wereldstad Brussel

Kindercampus Theodoor op campus Jette past perfect binnen de Urban Engaged University waar de VUB voor staat: een universiteit voor, met en in de stad. VUB wil vanuit haar living-lab filosofie haar (kinder)campus en onderzoek ten dienste stellen van en verrijken in samenwerking met de vele Brusselse actoren.

Ook GO! Scholengroep Brussel wil samen met een breed netwerk van partners alle troeven en uitdagingen van de wereldstad Brussel benutten om elk kinduitmuntend onderwijsen warme zorg te bieden zodat ze opgroeien tot actieve burgers.

Een duurzaam voorbeeldgebouw vlakbij het Laarbeekbos

Het gebouw werd ontworpen door bureau Cuypers&Q. De 5000 m2 vloeroppervlakte bestaat uit twee volumes op een sokkel. De natuurlijke terracottakleur van het gebouw en de gelaagde volumes gaan mooi op in het reliëf en het Natura 2000-gebied van het Laarbeekbos. Een prachtige groene patio en buitenspeelterreinen die op natuurlijke wijze overgaan in het bos, zorgen ervoor dat de Brusselse stadsketjes van de kindercampus een uniek contact met de natuur kunnen hebben. Kindercampus Theodoor is ook energieneutraal dankzij een zeer goed geïsoleerde schil, zonnepanelen op het dak en betonkernactivering die werkt met bodemwarmte.

Dankzij de mooie architectuur en inbedding in de natuurlijke site en het inspelen op sociale, milieu- en circulaire uitdagingen die zich stellen in Brussel en de samenleving, werd kindercampus Theodoor in 2017 door Be.exemplary van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs uitgeroepen tot voorbeeldgebouw.

Brusselse en Vlaamse overheden, VUB, UZ en het GO! zorgen samen voor de financiering

Het ontwerp en de realisatie van kindercampus Theodoor en zijn omgeving hebben in totaal 15,3 miljoen euro gekost. Een groot deel daarvan is gefinancierd dankzij subsidies afkomstig van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van Vlaanderen (VIPA-middelen). De resterende middelen zijn afkomstig van Be-exemplary, VUB, UZ en GO!.