Kasterlinden biedt als eerste Brusselse basisschool onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen (type 3) aan

Publicatiedatum: 
26 april 2018
Kasterlinden Buitengewoon Basisonderwijs biedt vanaf volgend schooljaar onderwijs type 3 aan voor kinderen met gedragsstoornissen. Vandaag organiseert Kasterlinden al onderwijs voor kinderen met een visuele stoornis (type 6), een auditieve stoornis of taalstoornis (type 7) en autismespectrumstoornis (type 9). Onlangs kreeg de school gunstig advies van de Vlaamse overheid om haar programmatie uit te breiden met type 3. Ze wordt zo de eerste basisschool in Brussel met dit onderwijsaanbod.
Kasterlinden

Nood aan onderwijsaanbod op maat

Kinderen met een diagnose van een ernstig gedrags- of emotioneel probleem kunnen op dit moment nergens in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel terecht. Nochtans signaleren Brusselse scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, welzijnsinstellingen, ouders en kinderen … de nood aan een gespecialiseerd onderwijsaanbod voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen.

Enige basisschool in Brussel met type 3

Vanaf volgend schooljaar kunnen zij dus terecht in Kasterlinden. Zij krijgen er onderwijs op maat op de groene en rustig gelegen campus te Sint-Agatha-Berchem van de VGC-school Kasterlinden. Kasterlinden biedt zo als enige basisschool in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderwijs aan aangepast voor kinderen met een gedrags- of emotionele stoornis. Bovendien biedt het autonome internaat Kasterlinden – gelegen op dezelfde campus – mogelijkheden voor residentiële en crisisopvang.

Dit schooljaar al voor beperkte groep

Na overleg met de onderwijskoepels besliste de VGC om al dit schooljaar een aanbod type 3 in te richten voor een beperkte groep leerlingen én ondertussen een programmatiedossier voor het volgende schooljaar in te dienen bij de Vlaamse overheid. Mét eigen middelen en vanuit de expertise die de VGC en school Kasterlinden al hebben opgebouwd, krijgen zes leerlingen met een gedragsstoornis dit schooljaar al een onderwijsaanbod op maat.

Ervaring met type 3 in secundair onderwijs

De VGC, die inrichtende macht is van Kasterlinden, speelt zo in op actuele ontwikkelingen en blinde vlekken en werkt complementair aan het reguliere onderwijsaanbod in Brussel. De VGC beschikt ook over een gedegen kennis van en ervaring met dit type onderwijsaanbod vanuit het type-3 aanbod in de VGC-school Zaveldal, een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

Verder professionaliseren

Kasterlinden zal zich met dit type 3-aanbod als VGC-school in de toekomst blijven professionaliseren  en inzetten om ook voor deze specifieke doelgroep een gepast onderwijsaanbod in Brussel te garanderen.

www.kasterlinden.be