Kans viert 5-jarig jubileum

De strijd tegen schooluitval en tegen ongekwalificeerde uitstroom uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een prioriteit voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Daarvoor werd vijf jaar geleden het centraal meldpunt KANS opgericht.

Met de oprichting van KANS sloegen de drie Brusselse Centra voor Leerlingenbegeleiding (Triptiek) en de VGC de handen in elkaar om werk te maken van een centraal meldpunt voor het Brusselse aanbod van trajecten ter preventie van schooluitval. Vanaf dat moment kon men terecht op één centrale plek wanneer men informatie wilde of kinderen en jongeren wilde aanmelden voor trajecten ter preventie van schooluitval.

Naast de oprichting van het centraal meldpunt KANS werkte de VGC een subsidiekader uit voor proeftuinen, zodat scholen intern kunnen inzetten op de ondersteuning van leerlingen met een verhoogde zorgnood. De proeftuinen zijn complementair aan het bestaande aanbod inzake de strijd tegen schoolverzuim van Abrusco.