Kaap van 50.000 leerlingen gerond in het Brussels Nederlandstalig Onderwijs

De februaritelling van het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, heeft een nieuwe opmerkelijke stijging opgeleverd, die voor het eerst boven de 51.000 kinderen en jongeren uitkomt, een groei met 2,8% in vergelijking met vorig schooljaar.

Uit de februaritelling blijkt dat de groei de jongste jaren spectaculair kan worden genoemd: van minder dan 45.000 leerlingen in 2015-16 is het totaal aantal leerlingen dit schooljaar gestegen met meer dan zesduizend.

Opvallend dit jaar is de recordgroei van het secundair. In het gewoon secundair onderwijs tekenen we een groei op van 3,9% (+576 leerlingen), dit is voor het vijfde jaar op rij een toename van de groei. Daarnaast blijft ook het basisonderwijs groeien. Het gewoon kleuteronderwijs groeit met 1,5% +214 kleuters). Het gewoon lager onderwijs groeit met 3,1% (+590 leerlingen).