Jette krijgt nieuwbouw voor kleuters Van Asbroeckschool en Nederlandstalige academie

De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck.

De gemeente Jette stapt mee in deze dubbele doelstelling: een nieuwbouw voor het kleuteronderwijs van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool Van Asbroeck en voor de academie Muziek-Woord-Dans, in de Van Eepoelstraat in Jette. Bovendien wil de gemeente in een tweede fase ook voorzien in een refter die zowel door het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs op de site zal worden gebruikt.

De gemeente zal de nieuwe infrastructuur, buiten de lesuren van de academie, prioritair openstellen voor andere Nederlandstalige scholen en organisaties.

De totale geraamde kostprijs voor de infrastructuurwerken bedraagt 5 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC voorzien samen in een subsidie van 3,9 miljoen euro. De gemeente Jette past de rest bij. De gemeente voerde reeds een eerste planningsonderzoek uit en start nu met de concrete realisatie. De partners in dit project voorzien hopen dat de schoolgebouwen eind 2025 klaar zijn.