Internaat Kasterlinden breidt uit

Publicatiedatum: 
16 januari 2019
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 1,2 miljoen euro in de uitbreiding van het internaat van Kasterlinden. Daarmee worden 10 extra plaatsen gecreëerd, waarvan 8 reguliere bedden en 2 bedden voor crisisopvang. Dankzij deze extra plaatsen is de wachtlijst weggewerkt en komt het internaat in aanmerking voor een financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap.
Gebouw Kasterlinden

Om ruimte te maken voor de extra plaatsen, werd het gebouw naast het bestaande internaat, een deel van het voormalige Poolstergebouw, gerenoveerd. Hierbij werd er veel aandacht besteed aan een warme inrichting en invulling van de leefruimte en de kamers van de bewoners.

Het internaat biedt nu aan 40 kinderen en jongeren dagopvang, groepsbegeleiding en verblijf aan. Jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar krijgen zorg op maat in een stimulerende leer- en leefomgeving. De equipe bestaat uit een vast team van opvoeders, die dagdagelijks werken aan maximale betrokkenheid van elk kind en zijn gezin.

Tot de doelgroep van het internaat behoren kinderen en jongeren met een visuele beperking, auditieve beperking, taal- en spraakstoornis, autismespectrumstoornis of een gedrags- en emotionele stoornis.