Inschrijven in Brussel: start aanmeldingen basisonderwijs

Ouders die hun kind willen inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2024-2025, moeten het eerst online aanmelden. Ze doen dat tussen 27.02.2024 en 19.03.2024 via inschrijveninbrussel.be.

Hoe melden ouders aan?

Ouders melden aan tussen 27.02.2024 (10 uur) en 19.03.2024 (16 uur). Het moment van aanmelden speelt geen rol. Het is niet zo dat de eerste die aanmeldt als eerste een plaats krijgt. Het is wel belangrijk dat ouders hun kind aanmelden tijdens deze periode. 

Om aan te melden gaan ouders gaan via inschrijveninbrussel.be naar de aanmeldapplicatie voor het basisonderwijs. Let op! Ook alle kinderen geboren in 2022 moeten nu al aangemeld worden, ook als ze pas starten in september 2025.

Het is belangrijk dat ouders hun aanmelding goed voorbereiden. Meer informatie over hoe ze zich kunnen voorbereiden, vinden ze op de website inschrijveninbrussel.be.

Hulp nodig?

Hebben ouders vragen over het verloop van de inschrijvingsprocedure? Het LOP Brussel Basisonderwijs helpt hen verder. Hebben ze hulp nodig bij de online aanmelding? Verschillende organisaties helpen ouders bij het uitvoeren van de aanmelding. Meer informatie vind je op inschrijveninbrussel.be/help.

Toolkit voor helpende organisaties

Helpt jouw organisatie of school ouders bij de aanmeldingen? Krijg je vragen over inschrijven in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Dan is de toolkit voor organisaties iets voor jou: onderwijsinbrussel.be/iib-toolkit. Je vindt er een overzicht van alle hulpmiddelen, materialen en publicaties die je kan kunnen gebruiken om ouders te informeren over en te helpen bij de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Meer informatie over de procedure

Alle informatie over het verloop van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 2024-2025 vind je op inschrijveninbrussel.be. Je vindt er ook een infofilmpje voor ouders over de procedure voor het basisonderwijs en een filmpje over hoe de vrije plaatsen verdeeld worden na de aanmeldingen.