Inschrijven in Brussel: ouders krijgen nieuws over hun aanmelding voor het secundair onderwijs

Ouders die hun kind aangemeld hebben voor het 1ste leerjaar A of B van het secundair onderwijs, ontvangen op 15 mei een toewijzingsbericht. Hierin staat of hun kind een plaats heeft of niet. Ouders die een plaats hebben, kunnen hun kind inschrijven op de school vanaf 16 mei tot en met 12 juni.

Inschrijven in het 1ste jaar A en B

Hebben ouders een plaats? Dan moeten ze hun kind inschrijven op de school vanaf 16 mei tot en met 12 juni 2023. Doen ze dat niet, dan verliezen ze de gereserveerde plaats.

Hebben ouders geen plaats? Dan komt hun kind automatisch op de wachtlijst van alle gekozen scholen. Ouders die geen plaats hebben of die hun kind niet aangemeld hebben, kunnen het nog inschrijven in andere scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode, vanaf 16 mei 2023.

Meer informatie over inschrijven na een aanmelding en over wat ouders kunnen doen als hun kind geen plaats heeft, vind je op inschrijveninbrussel.be.

Inschrijven in het 2de t.e.m. 7de jaar

Ouders die hun kind willen inschrijven in het 2de, 3de, 4de, 5de, 6de of 7de jaar van het secundair onderwijs voor het schooljaar 2023-2024, kunnen dit vanaf 30 mei doen. Kinderen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang als ze inschrijven tussen 30 mei en 5 juni. Op inschrijveninbrussel.be kunnen ouders bekijken in welke scholen er nog plaats is (vanaf 26 mei).

Ouders gaan naar de school om hun kind in te schrijven. Alle inschrijvingen gebeuren chronologisch: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Is er geen plaats? Ouders kunnen hun kind ook inschrijven op de wachtlijst. Meer informatie over inschrijven in de hogere jaren van het secundair onderwijs op inschrijveninbrussel.be.