Inschrijven in Brussel: ouders krijgen nieuws over hun aanmelding voor het secundair onderwijs

Ouders die hun kind aangemeld hebben voor het 1ste leerjaar A of B van het secundair onderwijs, ontvangen op 13.05.2024 een toewijzingsbericht. Hierin staat of hun kind een plaats heeft of niet. Ouders die een plaats hebben, kunnen hun kind inschrijven op de school tussen 14.05.2024 en 10.06.2024.

Inschrijven in het 1ste jaar A en B

Hebben ouders een plaats? De school contacteert de ouders voor een afspraak om hun kind in te schrijven tussen 14.05.2024 en 10.06.2024. Schrijven ze hun kind niet in, dan verliezen ze de gereserveerde plaats.

Hebben ouders geen plaats? Dan komt hun kind automatisch op de wachtlijst van alle gekozen scholen. Ouders die geen plaats hebben of die hun kind niet aangemeld hebben, kunnen het nog inschrijven in andere scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode, vanaf 14.05.2024.

Meer informatie over inschrijven na een aanmelding en over wat ouders kunnen doen als hun kind geen plaats heeft, vind je op inschrijveninbrussel.be.

Inschrijven in het 2de t.e.m. 7de jaar

Ouders die hun kind willen inschrijven in het 2de, 3de, 4de, 5de, 6de of 7de jaar van het secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025, kunnen dit vanaf 27.05.2024 doen. Kinderen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang als ze inschrijven tussen 27.05.2024 en 30.05.2024. Op inschrijveninbrussel.be kunnen ouders bekijken in welke scholen er nog plaats is (vanaf 22.05.2024).

Ouders gaan naar de school om hun kind in te schrijven. Alle inschrijvingen gebeuren chronologisch: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Is er geen plaats? Ouders kunnen hun kind ook inschrijven op de wachtlijst. Meer informatie over inschrijven in de hogere jaren van het secundair onderwijs op inschrijveninbrussel.be/so-hoger.