Inschrijven in Brussel: ouders krijgen nieuws over hun aanmelding voor het basisonderwijs

Ouders die hun kind aangemeld hebben voor het kleuter- of lager onderwijs, ontvangen op 16.04.2024 een toewijzingsbericht. Hierin staat of hun kind een plaats heeft of niet. Ouders die een plaats hebben, kunnen hun kind inschrijven op de school tussen 22.05.2024 en 13.05.2024. 

Hebben ouders een plaats? Dan moeten ze hun kind inschrijven op de school tussen 22.05.2024 en 13.05.2024. Doen ze dat niet, dan verliezen ze de gereserveerde plaats. 

Hebben ouders geen plaats? Dan komt hun kind automatisch op de wachtlijst van alle gekozen scholen. Ouders die geen plaats hebben of die hun kind niet aangemeld hebben, kunnen het nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode, vanaf 23.05.2024.  

Meer informatie over inschrijven na een aanmelding en over wat ouders kunnen doen als hun kind geen plaats heeft, vind je op inschrijveninbrussel.be