Inhuldiging schoolgebouw Paruck/Sint-Karel

Dinsdag 14 mei werd het nieuwe schoolgebouw van het Sint-Karelinstituut in de Paruckstraat, 8 jaar na de toekenning van een capaciteitssubsidie, ingehuldigd. Het zal plaats bieden aan 132 kleuters van de Paruckschool én aan 66 leerlingen van de eerste graad van lagere school Sint-Karel.

Bovendien slaat deze nieuwbouw de brug tussen de beide sites van het Sint-Karelinstituut. De kleuterschool was voorheen gevestigd in de Paruckstraat, de lagere school in de Klokbloemenstraat. Hoewel beide scholen een pedagogische eenheid vormden, zat elke afdeling op zijn eigen ‘eiland’. Vanaf nu zijn beide sites op een kwaliteitsvolle manier met elkaar verbonden, met in het midden ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt zullen worden voor o.m. voor- en naschoolse opvang en sportieve activiteiten.