Inclusie in de praktijk op de VGC-speelpleinen

Publicatiedatum: 
24 augustus 2018
118 kinderen met speciale noden nemen deze zomervakantie deel aan de speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Kinderen op het speelplein

De speelpleinwerking van de VGC tijdens de zomervakantie is de laatste jaren een groot succes. Vier jaar geleden besloot de VGC binnen de speelpleinwerking te starten met inclusietrajecten voor kinderen en jongeren met een beperking. Vzw De Lork, en meer bepaald hun deelwerking Indivo, die sinds lang expertise heeft in vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking, neemt deze taak op in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de VGC. Het OCB leidt de speelpleinwerking inhoudelijk in goede banen. Sinds de start van de vernieuwde speelpleinwerking is het aantal kinderen en jongeren met bijzondere noden dat deelneemt aan de VGC speelpleinen gestegen tot 118.

Indivo ontwikkelt en geeft samen met het OCB vormingen voor speelpleinbegeleiders. Zowel animatoren, hoofdanimatoren als inclusiebegeleiders kunnen hieraan deelnemen. Tijdens deze vorming onderzoeken de deelnemers hoe drempels voor kinderen met bijzondere noden verlaagd kunnen worden op het speelplein, welke specifieke aanpassingen wenselijk zijn en hoe er kan worden omgegaan met kinderen met bijzondere noden zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het diverse speelpleinaanbod.

Daarnaast staat Indivo ‘stand-by’ ingeval OCB tijdens de begeleiding van het inclusietraject op het speelplein zelf extra expertise of een klankbord nodig heeft. Zij gaan ook op zoek naar een alternatief vakantieaanbod indien ouders hier naar vragen of blijkt dat de draagkracht op een speelplein overschreden wordt. In een aantal zeer specifieke situaties werken ze ook samen met vzw De Lork voor het opstarten van een RTH-traject (rechtstreeks toegankelijke hulp) op het speelplein zelf.

 

Bijhorende documenten