Helpt uw school mee het klimaat? Laatste kans om een subsidie aan te vragen!

Publicatiedatum: 
12 oktober 2017
De Vlaamse Gemeenschap biedt scholen de kans om een subsidie te krijgen om hun verwarmingsinstallatie optimaal te laten afstellen tegen de volgende winter. De deadline voor indiening loopt eind oktober af.
verwarmingsbuis

Scholen kunnen een subsidie van 400 euro krijgen voor een verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1400 euro voor een installatie boven 100 kilowatt. Een correct afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10% energie besparen met een eerder beperkte investering. Op jaarbasis kan een school hierdoor gemiddeld 2800 euro aan verwarmingskosten besparen.

Het afstellen van de verwarmingsketel houdt in dat er een controle en bijstelling moet gebeuren van diverse elementen van het verwarmingssysteem zoals bv;

  • correct instellen van de klok en van de bezettingstijden van de gebouwen rekening houdend met het lesprogramma, vakantiedagen, …
  • regeling van de branderinstallatie door het nakijken van het luchtdebiet, de luchtklep, …
  • controle van de distributie door het nazicht van kranen, regelborden, isolatie van de leidingen, stooklijnen, ..
  • nazicht radiatoren, thermostatische kranen

Alle informatie vindt u op www.mijnschoolhelpthetklimaat.be

Ook de VGC helpt scholen om hun energieverbruik te verlagen. Meer info vindt u hier.