Handboekjes Duidelijk Nederlands op school voor alle Nederlandstalige scholen in Brussel

Publicatiedatum: 
15 mei 2019
Alle Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen deze maand een pakket handboekjes Duidelijk Nederlands op school. Deze nieuwe gids helpt leerkrachten en andere leden van het schoolteam om vlotter te communiceren met ouders die het Nederlands nog niet perfect beheersen.
Handboekjes Duidelijk Nederlands op school

De gids werd op 15 mei gepresenteerd tijdens een workshop Duidelijk Nederlands met leerkrachten en anderstalige ouders. De leerkrachten ontdekken er meteen hoe ze de gids kunnen gebruiken.

De gids is ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel, in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel en op initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hij bestaat in 2 versies: een voor basis- en een voor secundaire scholen.

De gids en de workshops horen bij Nederlands voor ouders. Dat is een aanbod van het Huis van het Nederlands Brussel voor scholen die ouders willen stimuleren om Nederlands te leren of te durven spreken.

Daarnaast ondersteunt het Onderwijscentrum Brussel de scholen om de kansen te vergroten van alle kinderen en jongeren in een meertalige en grootstedelijke context. Onder andere door ondersteuning in ouderbetrokkenheid en taalbeleid. Ook daarvoor is deze gids een handig instrument.

Bestel of download gratis de gids Duidelijk Nederlands:
www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties