Groene School feestelijk geopend

Publicatiedatum: 
18 oktober 2017
Onder een stralende zon toonden het schoolbestuur, de leerkrachten en de leerlingen van de Groene School hun nieuwe schoolgebouw tijdens de officiële opening op 18 oktober 2017.
zicht op het schoolgebouw en het kunstwerk van Nick Ervinck

Nieuw schoolgebouw

De leerlingen van de Groene School in Anderlecht hoeven niet langer in verouderde en krappe klaslokalen te zitten. Dankzij subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap kon de school de bestaande lokalen renoveren én een nieuwbouw zetten.

De mooie, comfortabele klaslokalen met veel licht en ruimte zorgen voor een stimulerende leeromgeving voor de leerlingen en leerkrachten. Bovendien breidt de school haar capaciteit uit en komt ze zo tegemoet aan de demografische druk in Anderlecht.

Bij de officiële opening toonden de leerlingen hun versierde klaslokalen, dansten en zongen ze voor de genodigden en gaven ze zelfgemaakte kunstwerken aan minister Guy Vanhengel die het spreekwoordelijke lintje kwam doorknippen.

Kunstintegratie

De kunst zit niet alleen in de werken die de leerlingen gemaakt hebben. Ook in de architectuur werd kunst geïntegreerd. Een deel van de buitenschil werd aangekleed door kunstenaar Nick Ervinck. Hij creëerde het kunstwerk WIBIETOE waarbij verschillende panelen werden geassembleerd tot één geheel.

Aan de grondslag van dit ontwerp, dat zich als een web over de gevel uitstrekt, is een reeks digitale ‘blobsculpturen’. 'Blobsculpturen' zijn organische computer gegenereerde vormen. De tekening doet denken aan een klimopstructuur die organisch over het gebouw zelf lijkt te ‘groeien’. Groeien, een begrip dat in een school zeer toepasselijk is en dan ook rechtsreeks verwijst naar ‘de groei van het kind’.

Fotogalerij 
speech directeur schoolbestuur
onthulling gedenkplaat door prominenten
leerlingen geven tekening aan minister
leerlingen dansen en zingen voor de genodigden
gedenkplaat opening Groene School
zicht op gevel en kunstwerk
zicht op schoolgebouw en overdekte speelplaats
receptie op de verhoogde speelplaats