Geef je schoolrefter een make-over met een subsidie van de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt de Nederlandstalige scholen in Brussel bij de (her)inrichting van de schoolrefters. Ze wil die omvormen tot moderne en eigentijdse plekken. Want een goed ingerichte en multifunctionele refter draagt bij tot een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving.

De schoolrefter moet een plek zijn waar de leerlingen hun maaltijd op aangename wijze kunnen nuttigen. Het moet ook de plaats zijn waar men na intense lesuren even tot rust kan komen en genieten van elkaars gezelschap. Maar onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen de middagpauze associëren met negatieve gevoelens. De infrastructuur van de schoolrefter is immers vaak verouderd. Dan hebben scholen weinig mogelijkheden om van de maaltijden gezellige momenten te maken.

Bovendien worden schoolrefters niet enkel gebruikt als ruimte om te eten. Ze worden vaak ook ingezet voor andere activiteiten zoals naschoolse opvang of pedagogische activiteiten. Een multifunctioneel karakter van de schoolrefter is dan ook erg belangrijk.

Met deze subsidieoproep wil de VGC de Nederlandstalige scholen in Brussel aanmoedigen om werk te maken van de herinrichting van hun schoolrefter, gecombineerd met een pedagogisch concept waarin gezondheid en duurzaamheid centraal staan.

Scholen die interesse hebben kunnen ten laatste op 31 augustus 2023 een aanvraag indienen op het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be. Scholen kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 80.000 euro.