Eerstesteenlegging nieuwe Campus Rouppe

Publicatiedatum: 
06 november 2018
Op dinsdag 6 november werd de eerste steen gelegd op de site van Campus Rouppe. Het gebouw waar momenteel het CVO Lethas en de vzw Intec Brussel zijn gehuisvest, wordt grondig gerenoveerd. De benedenverdieping van het vernieuwde pand zal in een volgende fase ingenomen worden door de vzw Tracé Brussel, voor de uitbouw van de Leerwinkel.
Schets Campus Rouppe

Grondige renovatie

De verbouwingswerken aan Campus Rouppe startten in juni 2018. Het einde van de werken wordt verwacht tegen juni 2020. De totale kostprijs van de renovatie bedraagt 10 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 500.000 euro in het project. VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel mocht op dinsdag 6 november de campus officieel inhuldigen.

Naast het inrichten van de benedenverdieping voor de Leerwinkel, worden de nodige verbeterwerken uitgevoerd aan het volledige gebouw. Met deze verbouwingswerken wordt het gebouw (brand)veilig gemaakt en aangepast aan de geldende milieunormen. De werkomgeving voor personeel en cursisten van Intec Brussel en CVO Lethas wordt verbeterd op het vlak van toegankelijkheid, licht- en luchtkwaliteit.

CVO Lethas, Intec Brussel en de Leerwinkel

Het centrum voor volwassenenonderwijs Lethas biedt kwalitatieve opleidingen, in dag- of avondonderwijs, op eigen tempo en op maat: tweedekansonderwijs, Nederlands voor anderstaligen, taallessen Frans en Engels, Boekhouden, kaderopleiding Nursing, de specifieke lerarenopleiding en informatie. CVO Lethas leidt jaarlijks meer dan 9.000 cursisten op. Wanneer de volledige verbouwing afgerond is, zal het gebouw voor het CVO plaats bieden aan 900 cursisten per lesmoment, zowel voormiddag, namiddag als ‘s avonds.

Vzw Intec Brussel biedt een gevarieerd opleidingsaanbod aan werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in IT. Ze hebben speciale aandacht voor jonge, laaggeschoolde Brusselaars en andere kansengroepen.

De Leerwinkel zal na de werken intrekken op de benedenverdieping van Campus Rouppe. De doelstelling van de Leerwinkel is Brusselaars (vanaf 15 jaar) die geïnteresseerd zijn in een Nederlandstalig educatief traject te informeren, begeleiden en heroriënteren. Onderwijs-opleiding-werk zijn daarin belangrijke pijlers. De Leerwinkel werkt vraaggestuurd, is laagdrempelig en levert maatwerk. Elke leervraag is immers anders en afhankelijk van de leeftijd en levensfase spelen andere leernoden.

Fotogalerij 
Buitenkant Campus Rouppe
Leerwinkel