Eerst steen gelegd voor Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem

Vrijdag 2 december 2022 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van de Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem. De gemeente Sint-Agatha-Berchem, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken er samen aan een snelle realisatie van een nieuwbouw in de Dr. Charles Leemansstraat.

De Nederlandstalige Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Sint-Agatha-Berchem heeft de wind in de zeilen. Ze telt vandaag meer dan 810 leerlingen. De Academie heeft verschillende vestigingsplaatsen, maar kampt met een tekort aan les- en ensemblelokalen. Bovendien moest de Academie de gehuurde leslokalen in Groot-Bijgaarden verlaten.

Met de steun van de VGC en de Vlaamse overheid ging de gemeente aan de slag om zo snel als mogelijk een definitieve oplossing te vinden waarbij de Academie haar werking kan uitbreiden en versterken. Deze ondersteuning kadert in het Infrastructuurplan Nederlandstalige academies in Brussel 2021-2025, een investeringsplan van de VGC en de Vlaamse Overheid om Nederlandstalige academies in het Brussels Gewest betere en meer infrastructuur te geven. Dit investeringsplan wordt gevoed met 6,35 miljoen euro van de VGC en 3,75 miljoen van de Vlaamse overheid.

Voor de nieuwbouw voor de Academie van Sint-Agatha-Berchem trokken de VGC en de Vlaamse overheid 1.700.000 EUR uit. De gemeente stelt de bouwgrond en 100.000 EUR ter beschikking. Het nieuwe gebouw zal opgetrokken worden op het leegstaand terrein naast de bestaande hoofdvestigingsplaats in de Dr. Charles Leemansstraat. Het vrijstaande gebouw, een passiefbouw die specifiek wordt ingericht voor het lesgeven in Muziek en Woord, zal zowel leslokalen, repetitielokalen als multifunctionele ruimten bevatten. Ook komt er een onthaalruimte en ruimte voor directie en leerkrachten. Hierdoor kan de Academie efficiënter georganiseerd worden en komen er in de bestaande hoofdvestigingsplaats lokalen vrij als bijkomende lesruimte voor de Nederlandstalige Academie. Ook zal het gebouw opengesteld worden voor muzische en andere activiteiten.

Snelle realisatie

Het project kent een opvallend snelle realisatie. In november 2020 startten de eerste gesprekken. In 2021 kon de gemeente een Design&Build opdracht gunnen aan het bouwteam Balcaen Entreprises Generales en Cipolat Architecture. De werken starten deze maand. Het is de bedoeling dat het gebouw klaar is in 2023.

Intussen kan de Academie aan de slag in tijdelijke infrastructuur. Op de Unesco-site van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Koekelberg werd een ruimte onder het kinderdagverblijf omgebouwd tot leslokalen voor de Academie. De VGC verleende daarvoor een investeringssubsidie van 323.000 EUR. Daarnaast stelt de VGC een aantal ruimten ter beschikking op de site van Campus Comenius in Koekelberg.

Omwille van het verlaten van de site in Groot-Bijgaarden, kende de academie een lichte terugval bij de volwassen leerlingen. Maar met het nieuwe aanbod in Koekelberg, op de Campussen Unesco en Comenius, groeit het aantal schoolgaande leerlingen, een Brussels publiek, opnieuw sterk, wat nog zal worden verdergezet met de nieuwe infrastructuur op de hoofdsite van de academie.