Een nieuwe school gebouwd of verbouwd? Dien je kandidatuur in voor Brussels voorbeeldgebouw

Publicatiedatum: 
15 mei 2019
De Brusselse Regering heeft de editie 2019 gelanceerd van de projectoproep "Be.Exemplary" voor vernieuwende en voorbeeldige Brusselse gebouwen.
Nieuw schoolgebouw basisschool De Knipoog (© Wouter Van Vaerenbergh)

Hoe?

Aanmoedigen, begeleiden, belonen en promoten van de voorbeeldige renovatie-of nieuwbouwprojecten die een synthese bieden van de vier grote uitdagingen, namelijk architectuur en stedenbouw, sociale actie, kringloopeconomie en milieu. Het vernieuwende karakter, de potentiële voorbeeldfunctie en de mogelijke reproductie zullen worden gewaardeerd.

Welke beloning?

Laureaten krijgen een subsidie van € 150/m² toegekend voor de realisatie van hun project, met een maximum van € 250.000.

Voor wanneer?

De kandidaturen worden verwacht vóór 29 juni 2019 bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

Meer info?

Voor meer informatie over deze projectoproep kunt u terecht op de website http://beexemplary.brussels.