De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert 10 miljoen euro in de uitbouw van vier Brusselse scholen

Publicatiedatum: 
28 november 2019
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kent meer dan 10 miljoen euro toe aan investeringssubsidies voor scholenbouw. Het geld gaat naar vier bouwdossiers en naar de heraanleg van drie speelplaatsen.
Campus Innova (©fast forward architects)

Met deze subsidies voor nieuwe projecten in Vorst, Schaarbeek en Anderlecht komt de VGC tegemoet aan de hoge nood aan nieuwe en verbeterde schoolinfrastructuur. De capaciteit wordt daarmee in het basis- en het secundair onderwijs uitgebreid. Daarnaast werden er ook subsidies toegekend aan de vernieuwing van drie speelplaatsen in het basisonderwijs in Anderlecht.

Basisschool de Puzzel, Vorst

De gemeentelijke basisschool De Puzzel in Vorst krijgt een nieuw schoolgebouw op de site ‘Divercity’ aan de Luttrebrug. De huidige gebouwen van de school in de De Fierlantstraat zijn veel te krap geworden en voldoen niet meer aan de normen van het onderwijs van vandaag. Daarom komt er een nieuw schoolgebouw met plaats voor 250 leerlingen, een uitbreiding van 50 plaatsen ten opzichte van de capaciteit vandaag.

De VGC investeert 5,70 miljoen euro in dit project. Op de site ‘Divercity’ zijn overigens al andere functies samengebracht, in het kader van het duurzame wijkcontract ‘Vroege Groenten-Luttrebrug’: een speelplein, een kinderdagverblijf, een lokaal van het jeugdhuis en een dagcentrum voor bejaarden.

Basisscholen Champagnat en Heilige Familie, Schaarbeek

De basisscholen Champagnat en Heilige Familie liggen op dezelfde site aan de Helmetsesteenweg in Schaarbeek. Beide scholen werken nauw samen en ze delen het gebruik van de speelplaatsen en de sportzaal. Desondanks hebben ze extra sportruimte nodig. Bovendien is er een gebrek aan polyvalente klaslokalen.

Om hieraan tegemoet te komen, zal de school Champagnat op haar terrein een nieuwbouw realiseren met een overdekte turn- en bewegingsruimte die aansluit aan de huidige speelplaats. Hierdoor wordt veelzijdig gebruik mogelijk: overdekte speel- of buitenruimte, turnlessen, buitenschoolse activiteiten, ... Op de verdieping komen twee klaslokalen met een open structuur die polyvalent gebruik toelaat. De twee scholen zullen de nieuwe infrastructuur delen. De VGC kent een subsidie van 1,07  miljoen euro toe.

Campus Innova, Anderlecht

Op de Campus Innova, in de Industrielaan in Anderlecht, wordt de secundaire school volledig gerenoveerd en uitgebreid. Door die renovatie en uitbreiding van dit voormalig kantoorgebouw, vergroot de schoolcapaciteit van 330 plaatsen tot een totaal van 560 plaatsen secundair onderwijs. Naast het schoolgebouw wordt ook de buitenaanleg van de volledige site aangepakt, inclusief de speelplaatsen voor de basis- en de secundaire school, de aanleg van parkings en een Kiss&Ride.

In een eerste fase wordt de omgevingsaanleg van het project gerealiseerd. Daarna volgen de renovatie en de nieuwbouwwerken. De VGC heeft een subsidie toegekend van 1,85 miljoen euro.

Sint-Guido-Instituut, Anderlecht

Met nieuwbouw- en renovatiewerken heeft het Sint-Guido-Instituut een capaciteitsverhoging van de vestiging in de Dokter Jacobstraat in Anderlecht gepland. De werken zullen 150 extra plaatsen voor leerlingen mogelijk maken in een aantal BSO- en TSO-studierichtingen, die momenteel volzet zijn. Daarmee zal deze vestigingsplaats 450 plaatsen tellen.

Het schoolbestuur wil de werken laten starten in de loop van het volgend schooljaar 2020-2021. Om het project financieel te ondersteunen heeft de VGC een principeakkoord toegekend van maximaal 1,25 miljoen euro.

De buurt doet mee dank zij nieuwe speelplaatsen en de openstelling van een ondergrondse parking

De speelplaatsen van drie Anderlechtse basisscholen - de Beverboom, het Rad/De Asters en de Raymond Van Belleschool - krijgen een grondige renovatie, dank zij de subsidie ‘Buitenspel’ van de VGC. Leerlingen, leerkrachten en ouders gingen samen aan de slag om avontuurlijke speelplaatsen te ontwerpen voor hun school. De VGC keurde subsidies goed voor een totaal van 280.000 euro. Op termijn worden de speelplaatsen ook opengesteld naar de buurt, waardoor schooltijd en vrije tijd in elkaar kunnen overlopen.

Tenslotte is er een akkoord bereikt tussen de VGC en het parkeeragentschap van het Brussels gewest. In de ondergrondse parkeergarage van de Campus Comenius in Koekelberg worden 60 plaatsen opengesteld naar de buurt. Zo kunnen niet alleen de leerkrachten, maar ook de buurtbewoners hun wagen kwijt onder de onderwijssite.