De Vlaamse Gemeenschap lanceert drie nieuwe subsidieoproepen voor scholen

Publicatiedatum: 
19 mei 2020
Ontdek de oproepen voor de organisatie van een zomerschool, taalstimulerende activiteiten tijdens alle schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang en projecten 'Lezen op school'. Wees er snel bij want de deadlines zijn krap.
Zomerschool

Zomerschool

Tot en met vrijdag 5 juni kunnen scholen een voorstel indienen om tussen 6 juli en 28 augustus 2020 een of meerdere zomerscholen te organiseren. De zomerscholen bieden maatwerk op individueel niveau aan kleine groepen kinderen en jongeren, zodat ze volgend schooljaar sterker kunnen starten. Alle informatie staat op zomerschool2020.vlaanderen.

Taalstimulerende activiteiten Nederlands tijdens alle schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang

Scholen die langdurig taalstimulerende activiteiten willen organiseren tijdens de schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang, kunnen een aanvraag indienen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) tot 7 juni 2020 om 20u. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest treedt de VGC op als indienende organisatie. De VGC moet het dossier indienen bij de Vlaamse Gemeenschap tegen 12 juni. Het traject loopt van 20 juli 2020 tot 31 augustus 2022. Alle informatie over deze oproep en de voorwaarden vind je op onderwijs.vlaanderen.be.

Lezen op school

Wil jouw school een project starten rond ‘Lezen op school’ in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands? Dan kan je tot en met 12 juni een voorstel indienen. Dit traject start op 1 september 2020 en loopt tot 31 augustus 2022. Meer informatie op onderwijs.vlaanderen.be.