De VGC en de VUB lanceren kindercampus Theodoor in Jette en openen tijdelijke locatie voor kinderdagverblijf

Publicatiedatum: 
16 mei 2019
De nieuwbouw van het brede schoolproject Theodoor werd op donderdag 16 mei voorgesteld. Deze campus zal verschillende gezinsgerichte functies samenbrengen met als doel de ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren te maximaliseren. Het project omvat een kleuter- en lagere school van het Gemeenschapsonderwijs met inbegrip van lokalen voor de scoutsgroep ‘De Faunaten’, een kinderdagverblijf en de volgende deelfuncties: Huis van het Kind met een consultatiebureau van Kind&Gezin en een vestiging van CAW Brussel.
Kindercampus Theodoor

Er wordt capaciteit gecreëerd voor 240 leerlingen in het lager en het kleuteronderwijs. In de kinderopvang komen 119 plaatsen.

In afwachting van de oplevering van de nieuwbouw werden er tijdelijke modulaire units geplaatst voor de school en op het dak van de VUB-bibliotheek werd een nieuwe structuur gebouwd die het kinderdagverblijf huisvest. Hier is ondertussen capaciteit voor 176 leerlingen in het basisonderwijs en voor 114 kinderen in het kinderdagverblijf.

Deze nieuwbouw zal worden voltooid in het najaar van 2021. Het hele project kost 13,5 miljoen euro. De VGC geeft in totaal een subsidie van 9,5 miljoen ero aan dit project. Een bedrag van 6,8 miljoen euro wordt voorzien voor de school en het scoutslokaal. 2,5 miljoen euro is voor het kinderdagverblijf, het huis van het kind en het CAW. De VGC draagt ook 150.000 euro bij aan de bouw van de nieuwe structuur op het dak van de bibliotheek. De Vlaamse Regering geeft een aanzienlijke ondersteuning. VUB, UZ en GO! brengen de resterende budgetten samen om project Theodoor te realiseren.

Fotogalerij 
Kindercampus Theodoor
Kindercampus Theodoor