De Bibwijzer: ontdek je Brusselse bib met de klas!

De Brusselse bibliotheken blijven geloven in de kracht van een doorgaande leeslijn die meegroeit met de kinderen en die hen helpt om geschikt en inspirerend leesvoer te vinden. Voor het aanbod naar kleuters en lagereschoolkinderen kiezen de bibliotheken ervoor om alles te bundelen in de Bibwijzer. De bestaande methodieken en spelvormen voor een geslaagd bibliotheekbezoek werden aangepast, uitgebreid en kregen een nieuwe vormgeving. 

Nieuwsgierig naar de nieuwe aanpak voor je kleuters of leerlingen? Neem dan contact op met je Brusselse bib, de Onderwijsbibliotheek van het OCB of surf naar brusselsebibliotheken.bibliotheek.be.