Connect ondersteunt ouderbetrokkenheid op school

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verlengt en versterkt het project Connect tijdens het schooljaar 2022-2023. Connect ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders in een kwetsbare situatie. Het project spant zich ook in om deze ouders de weg te helpen vinden naar het welzijnswerk.

De praktijk toont aan dat de samenwerking en open communicatie tussen school en gezinnen in een kwetsbare situatie niet voor de hand ligt. Daarom zijn vzw i-mens en Onderwijscentrum Brussel (OCB) sinds het schooljaar 2017-2018 gestart met het project Connect in 5 pilootscholen uit verschillende netten en gemeenten.

Connect experimenteert in de projectscholen met verschillende methodieken. Door een verdubbeling van de middelen (140.000 EUR) ​ zal Connect tijdens het schooljaar 2022-2023 haar werking kunnen uitbreiden naar 11 scholen.