Connect blijft ouderbetrokkenheid op school ondersteunen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verlengt het project Connect van de vzw i-mens. Connect ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders in een kansarme situatie. Met dit project worden ouders ook op een laagdrempelige manier toegeleid naar het welzijnswerk.

Ouders in kwetsbare situaties worden met allerlei problemen en uitdagingen geconfronteerd, die verder gaan dan schoolse aangelegenheden en onbetaalde schoolfacturen. Deze ouders en hun kinderen ervaren heel wat stress, schaamte of uitsluiting op allerlei vlakken zoals wonen, vrije tijd, etc. Dit zijn natuurlijk uitdagingen die het onderwijs niet alleen kan aanpakken. 

Sinds 2017 werkt vzw I-Mens (de vroegere vzw Solidariteit voor het Gezin) in Brussel, samen het OCB, aan het project Connect dat voornamelijk de link legt tussen het onderwijs en de welzijnssector.

Ouderbetrokkenheid is een essentieel element voor het verhogen van de ontwikkelingskansen van leerlingen op school, maar de praktijk toont aan dat de samenwerking en open communicatie tussen school en gezinnen in een kansarme situatie niet altijd eenvoudig is. Met Connect worden scholen en ouders ondersteund om de ouderbetrokkenheid te bevorderen en de toegang tot het welzijnswerk voor deze gezinnen te verzekeren. Hierdoor krijgen kinderen die opgroeien in kwetsbare, kansarme situaties meer kansen in het basisonderwijs. Er wordt een schoolomgeving gecreëerd waar ouders zich welkom en gerespecteerd voelen, waar geen drempelvrees bestaat, waar ze met hun vragen terecht kunnen en waar een klimaat van vertrouwen en dialoog heerst.

Vzw i-mens en OCB werkt momenteel samen met 5 scholen uit verschillende netten en gemeenten en experimenteert met verschillende methodieken. De VGC heeft een subsidie van 70.000 EUR aan de vzw i-mens goedgekeurd waardoor het project wordt verdergezet tijdens het schooljaar 2021-2022. Zo kan Connect nieuwe methodieken uitproberen om meer scholen te bereiken.

Meer info: www.onderwijscentrumbrussel.be 02 210 63 90