Communiceren met ouders krijgt nieuwe materialen en geeft toegang aan secundaire scholen

Communiceren met Ouders krijgt nieuwe materialen en geeft toegang aan secundaire scholen

Communiceren met ouders

Communiceren met Ouders helpt Nederlandstalige scholen in Brussel in hun samenwerking en communicatie met ouders. Via de website kunnen scholen materialen en tools krijgen die hen moeten versterken in die samenwerking en communicatie. Voor het schooljaar 2021-2022 wordt er een nieuwe reeks materialen toegevoegd en krijgen ook secundaire scholen toegang.

Pasklare materialen
Op de site vinden scholen tips, infofiches, instrumenten over thuisbetrokkenheid, in gesprek gaan met ouders, het wenmoment, het inschrijvingsgesprek enzovoort. Sommige tips en materialen zijn specifiek voor de kleuterschool. Andere zijn ook bruikbaar in de lagere en de secundaire school (rubriek 'ouderbetrokkenheid').

Scholen kunnen de fiches en instrumenten downloaden via de website en via een ingebouwde tool eigen materiaal maken zoals brieven, affiches of flyers.

Aan de slag met de tool
Elke school heeft één login voor de tool. De directie ontving hierover een e-mail van OCB op 22 september.
Niets ontvangen? Contacteer OCB via communicerenmetouders@vgc.be.

Een woordje uitleg nodig?
Bekijk de handleiding, stel vragen via communicerenmetouders@vgc.be of schrijf in voor een online demo over de tool. Dit schooljaar zijn er vier demo's:
• woensdag 6 oktober van 14 tot 15.30 uur
• woensdag 1 december van 14 tot 15.30 uur
• dinsdag 1 februari van 14 tot 15.30 uur
• donderdag 17 maart van 10 tot 11.30 uur