Communiceren met ouders breidt uit

De website communicerenmetouders.brussels breidt uit met extra materialen en fiches. De nieuwe fiches gaan over thuisbetrokkenheid, huiswerkbegeleiding en oudergesprekken. Het doel is om leerkrachten nog meer te helpen in de communicatie en samenwerking met ouders.

Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwigheden. Zo staan pasklare materialen nu gebundeld per niveau: kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs.

Ten slotte is er de tool waarmee je brieven, flyers, affiches kunt maken voor je communicatie met ouders. Neem dus zeker eens een kijkje op www.communicerenmetouders.brussels.