Campus Technologie wordt nieuwe thuis voor Leersteuncentrum Kasterlinden

In Sint-Agatha-Berchem werd de Campus Technologie plechtig geopend. Deze campus wordt de nieuwe thuis voor het Leersteuncentrum Kasterlinden. Ook de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het gemeenschapsonderwijs (GO!) krijgen er onderdak.

Leersteuncentrum Kasterlinden neemt de eerste en tweede verdieping van het gebouw in. Die werden ingericht voor de ontplooiing van de professionele activiteiten van het Leersteuncentrum.

Kasterlinden stelt ook al tientallen jaren zijn expertise ter beschikking in de scholen van het gewoon onderwijs. Leerlingen, leerkrachten en schoolteams worden in hun eigen schoolpraktijk ondersteund door professionals van Kasterlinden. Zo kunnen leerlingen met een beperking lessen blijven volgen in het gewoon onderwijs. De professionals van Kasterlinden zijn samen de motor van het inclusief onderwijs in Brussel.

Bij de invoering van het M-decreet in 2014 verruimde Kasterlinden haar ondersteuningsaanbod in het gewoon onderwijs. Daar konden leerlingen met een motorische beperking, een ernstige leerstoornis of ernstige mentale beperkingen voortaan ook beroep doen op de professionals van Kasterlinden. Dankzij Kasterlinden kregen scholen één aanspreekpunt voor al hun vragen over specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

Dankzij dit uitgebreid aanbod, groeide het aantal leerlingen in begeleiding jaar na jaar. ​ Momenteel worden 1.265 leerlingen, hun leerkrachten en hun scholen begeleid door 162 ondersteuners. Dit leidde tot meer dan een verdubbeling van werknemers bij Kasterlinden, dat is uitgegroeid tot de grootste instelling binnen de VGC.

Gaandeweg nam daarmee ook de behoefte toe aan meer en andere infrastructuur: meer ruimten voor casus- en teamoverleg, opleidingsruimten, meer bureelruimten voor een groeiend middenkader, ... Gelukkig kreeg en greep de VGC de kans om eigenaar te worden van het BTC-gebouw in Sint-Agatha-Berchem, waar nog twee verdiepingen leeg stonden. De VGC kocht het gebouw en deze twee verdiepingen werden op maat van het Leersteuncentrum ingericht. Ze werden vandaag feestelijk geopend.

Voor elk traject dat het Leersteuncentrum Kasterlinden opstart en afsluit is er een samenwerking met het CLB van de betrokken school van de leerlingen. Het CLB opent dan een traject waarbij de school, de ouders en andere zorgpartners betrokken worden. Zo komt er extra hulp in de klas op basis van de vastgestelde onderwijsbehoeften.

De meeste scholen die het Leersteuncentrum Kasterlinden bedient, hebben vandaag een samenwerking met CLB N-Brussel of CLB Brussel. Daardoor versnelt de informatiedoorstroom en opvolging van de leerlingen, komen er betere mogelijkheden voor uitwisseling en ontwikkeling van expertise. Bovendien worden het aanbod, de geboden ondersteuning en de communicatie aan de scholen beter op elkaar afgestemd. Kortom, de opening van deze nieuwe Campus Technologie maakt een nieuwe toekomst mogelijk in de zorg voor alle leerlingen met specifieke leerbehoeften.