Campagne "Laat je zien"

Publicatiedatum: 
29 november 2016
Touring startte in samenwerking met hun koepelorganisatie FIA, de campagne “Laat je Zien”. De campagne werd opgestart om kinderen en volwassenen te sensibiliseren om zich zichtbaar te maken in het verkeer.
campagnebeeld 'laat je zien'

Speciale aandacht voor jonge fietsers en voetgangers

Een speciale doelgroep in de campagne zijn jongeren omdat zij de meest kwetsbaren zijn op de weg, zeker als het om kinderen gaat van tussen 9 en 15 jaar. Touring onderlijnt dat het even belangrijk is om goed gezien te worden in het verkeer als om zelf goed uit te kijken voor een voertuig.

Fluo-stickers

Fietsers en voetgangers met reflecterende uitrusting in het duister worden vanop 50 meter afstand gezien. Zonder die uitrusting is dat slechts 10 meter. Touring verspreidt fluo-stickers die op jas of fiets kunnen gekleefd worden.

Online-brochures

Maar er is meer. In samenspraak met de bevoegde kabinetten en onderwijskoepels worden online-brochures ter beschikking gesteld van ouders, scholen en leerkrachten. Daarmee kunnen ze de leerlingen en studenten informeren en sensibiliseren en hen wijzen op het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer. U vindt deze online-brochure hieronder terug.
 

Bijhorende documenten