Brusselse zomerschool van start als Talen-t-Boost

Publicatiedatum: 
06 juli 2020
De Brusselse zomerschool gaat vanaf 6 juli van start onder een nieuwe naam: Talen-t-Boost. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert al meer dan 15 jaar een zomerschool voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar. Dit jaar nemen ook andere kinderen die extra taalstimuleringskansen kunnen gebruiken deel. In totaal zijn er 108 kinderen ingeschreven.
Groep jongens op een speelplaats

Talen en talenten
Met Talen-t-boost koppelt het OCB taal- en talentontwikkeling. Vier weken lang ontdekken kinderen en jongeren hun talenten in een taalrijke omgeving. Tijdens taalateliers maken ze kennis met verschillende interessegebieden zoals technologie, sport, muziek en media.  Dit jaar werkt het OCB bijvoorbeeld intensief samen met Jeugd en Muziek Brussel. Zij gaan talig met de kinderen aan de slag via kunst, yoga en dans. In de toekomst zal het OCB de samenwerking met partners nog verder uitbouwen.

Ook tijdens het schooljaar Talen-t-Boosten!
De kinderen worden na de zomer niet losgelaten. Tijdens het schooljaar worden 'terugkommomenten' georganiseerd. De kinderen worden dan opnieuw samengebracht voor talige ontmoetingen met spel en uitstappen. Ze worden op basis van hun interesses en talenten actief toegeleid naar een taalrijk vrijetijdsaanbod.

Talen-t-Boost vindt dit jaar plaats van 6 juli tot 31 juli op Campus Comenius in Koekelberg.