Brussels secundair volwassenenonderwijs ontvangt extra begeleider dankzij VGC-investering

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert komend schooljaar 68.656 euro in extra cursistenbegeleiding in het secundair volwassenenonderwijs (beter gekend als het tweedekansonderwijs) van het Centrum voor volwassenonderwijs (CVO). Zo krijgen meer kwetsbare jongeren toch de kans om een diploma te halen.

De instroom bij het CVO Brussel – secundair volwassenenonderwijs evolueert de laatste jaren naar een steeds jonger publiek, met een grotere nood aan begeleiding en zorg. Vaak gaat het om kwetsbare jongeren die schoolmoe zijn, leermoeilijkheden ondervinden en zich in een moeilijke thuissituatie bevinden. Ondanks deze uitdagingen willen ze hun toekomst toch een kans geven en kiezen ze voor een traject in het secundair volwassenenonderwijs om een diploma secundair onderwijs te behalen.

Cursistenbegeleiders zetten extra in op de studiemethode en werkhouding van deze studenten, maar werken ook aan hun zelfbeeld, zelfvertrouwen, motivatie en faalangst. Tegelijk pakken ze de nevenproblemen van juridische, psychologische en socio-economische aard aan.

Met de toevoeging van deze middelen kan het CVO Brussel nu een extra cursistenbegeleider inschakelen om deze groeiende groep jongeren op een kwaliteitsvolle manier te ondersteunen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de werkdruk bij de docenten verlicht wordt, zodat zij zich volledig kunnen richten op het lesgeven zelf.

Het initiatief sluit aan bij de actie 'Begeleiden van ongekwalificeerde uitstromers naar een kwalificerend traject' van het Vlaams Plan Samenleven.