‘Brussel maken we samen’: VGC-jaarverslag 2021

De VGC wil met het N-netwerk mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen verbinden en betrekken bij het leven in de stad. Hoe we dat het voorbije jaar deden, samen met onze vele partners, leest u op www.vgcjaarverslag.be.

Zo was er in maart 2021 ‘Vrouwenlente’, een festival dat vrouwenrechten onder de loep neemt. Via ‘Kunstenaars in de Klas’ kregen jongeren de kans om zich uit te drukken en hun talenten te ontdekken. De lokale dienstencentra hadden extra aandacht voor oudere Brusselaars, omdat eenzaamheid en onzekerheid toenamen tijdens de pandemie. Nog in 2021 blikten we terug op 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ook in de toekomst willen we met nieuwe onderwijsvormen en -campussen voor Brussel het voortouw blijven nemen. In het jaaroverzicht vindt u de hoogtepunten van 2021. In 2022 bouwen we verder aan ons meerjarenplan om het leven in Brussel nog beter en aangenamer te maken.

Het VGC-jaarmagazine verschijnt op woensdag 30 maart als bijlage bij BRUZZ. U vindt de magazines ook aan de VGC-onthaalbalies en bij de VGC-partners uit het N-netwerk, zoals de gemeenschapscentra en de bibliotheken. Of bestel een papieren exemplaar via www.vgcjaarverslag.be/publicaties.

Veel leesplezier!