Bouw uitbreiding VGC-campus buitengewoon onderwijs Kasterlinden gestart

Met de bouw van een nieuwe uitbreiding van de campus Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem, voorziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als schoolbestuur, in een aangepaste leef- en leeromgeving voor 50 extra leerlingen buitengewoon lager onderwijs. In het gebouw is er ook ruimte voor 10 extra plaatsen in het internaat en voor 30 plaatsen dagopvang voor leerlingen in een moeilijke situatie. De VGC investeert 9,6 miljoen euro in een nieuw gebouw voor meer onderwijsaanbod voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen. De Vlaamse Gemeenschap legt 3,3 miljoen euro bij.

De VGC is het enige schoolbestuur in Brussel dat onderwijs organiseert voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen. Momenteel zijn er 19 plaatsen in basisschool Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem en 60 plaatsen in de secundaire school Zaveldal in het centrum van Brussel. Om aan de groeiende vraag naar onderwijs voor deze specifieke doelgroep tegemoet te komen, investeert de VGC nu in een uitbreiding op de Campus Kasterlinden.

Naast extra plaatsen voor de basisschool zal het nieuwe gebouw ook ruimte bieden aan het multifunctioneel centrum Kasterlinden (MFC). Het MFC, dat vorig jaar door de VGC werd opgericht, zal leerlingen met specifieke zorgnoden in het buitengewoon onderwijs op maat ondersteunen. Het MFC biedt leerlingen verblijfsmogelijkheden en een gespecialiseerde begeleiding en dagopvang, die zowel aanvullend als vervangend bij het schoolgebeuren kan zijn. Dankzij dit aanbod in een nieuwe infrastructuur, kan zorg en ondersteuning rechtstreeks bij leerlingen in hun vertrouwde omgeving worden gebracht, zonder dat ze op wachtlijsten terechtkomen. In de bouwplannen is er voldoende ruimte opgenomen voor een residentieel aanbod – een internaat –, kantoren voor contextbegeleiding, een opleidingscentrum, multifunctionele ateliers en therapielokalen.

Eind 2025 zullen de leerlingen een passende leeromgeving krijgen in de nieuwe infrastructuur op Campus Kasterlinden. In een eerste fase focust de begeleiding, die door het MFC wordt georganiseerd, zich op leerlingen uit de VGC-scholen Kasterlinden en Zaveldal. In de toekomst wil de VGC de opgebouwde expertise over omgaan met leerlingen ernstige gedragsproblemen ontsluiten naar het volledig Nederlandstalig onderwijs in Brussel. ​