Boost Brussel zoekt jonge talenten

Publicatiedatum: 
07 februari 2019
Boost Brussel richt zich tot getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit sociaal-economisch kwetsbare milieus. Boost selecteert jonge talenten die in het derde jaar secundair onderwijs (aso, kso of tso) zitten in Brussel.
Boost Brussel

Boost Brussel

Boost Brussel is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Boost wil jongeren zo veel mogelijk slaagkansen geven in het hoger onderwijs en hen helpen vlotter door te stromen naar de arbeidsmarkt. Boost mikt op het versterken van de competenties van deze jonge talenten zodat hun ontwikkeling op school en op persoonlijk vlak er krachtig op vooruitgaat.
De succesvolle trajecten van de jongeren die het programma steunen, kunnen in de toekomst anderen inspireren.

De steun die elke jongere ontvangt, is gespreid over verschillende jaren, tot het behalen van een diploma hoger (beroeps)onderwijs en het vinden van een eerste job.

Voor wie?

Jonge talenten die tijdens het schooljaar 2018-2019 in het derde jaar secundair onderwijs (aso, kso of tso) zitten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die opgroeien in kwetsbare milieus.

Kent u in uw school of organisatie getalenteerde jongeren die opgroeien in een sociaal-economisch kwetsbaar milieu? Denkt u dat ze het potentieel en de motivatie hebben om een diploma hoger onderwijs te behalen? Wil u hen helpen die droom te realiseren? Een kandidaatdossier indienen kan tot 15 maart 2019.

Meer informatie

Meer info vindt u op de site van de Koning Boudewijnstichting.